Em đang có dự định mua một bộ máy 2hand từ trang web này, muốn nhờ các bác cho chút nhận xét về sản phẩm cũng như phục vụ của trang web này. em xin cảm ơn