mình mới mua được con máy cũ Canon 1000D nên cần bản hướng dẫn bằng tiếng Việt cho dòng máy này. Bạn nào có thì giúp nha.