Ăn theo b.f, off 10% trong t6, t7 - 24,25/11. Kết thúc lúc 23h 25/11. Mời AE.