Trước em cũng làm cái hộp sáng thế này. Được mua bóng đèn vè làm thì rẻ hơn mua cả bộ nhiều.