Cần bán túi máy ảnh Everyday Messenger 15 - màu Heritage Tan
Vì chuyển sang xài Mirrorless nên hơi bị dư. Túi con rất mới.

Website
https://www.peakdesign.com/product/b...day-messenger/

The Everyday Messenger
https://youtu.be/OphGLf0N7q4

Tips, Features & Functions
https://youtu.be/lmtjqnxxLbo

Giá
4.000.000 vnd

Liên hệ & Giao dịch
Quí Hồng Khoa - 0909527292
13 Cao Thắng, Quân 3

Hình ảnh thực tế.