fb bác là việt lê đúng ko ?. Xem hình đẹp bác đã lâu