Tình hình là mình mới qua Hoa Kỳ hiện đang ở bang Virginia, xin được giao lưu anh em ở đây ạ