Slider quay phim Commlite 120cm mới dùng 1-2 lần

Do mua được slider khác nên mình đẩy em slider Commlite này. Tình trạng : LIKE NEW, túi, chân, bọc xốp còn đủ hết. Mới dùng 1-2 lần.

Loại này dùng cơ chế vòng bi nên mượn mà và có thể thể điều chỉnh được. Giá mới là 2.3-2.5tr cho cây 120cm.


Giá mình để lại : 1.7triệu


Liên hệ : O933.267.749 (Luân)
Giao dịch tại Bình Dương, Biên Hòa, SG