Mình cũng vừa dính lỗi như vậy, cùng lúc cả 2 con. Mang thẳng đến Fujifilm luôn thì họ làm dịch vụ bảo hành rất tốt, mất vài ngày lại lấy lens về xài ngon ơ.

Chỉ hơi e dè vì khi vào bảo hành điện tử của Fujifilm check số series thì một số lens của mình báo ngày kích hoạt bảo hành còn trước cả ngày mua??? Trong khi đại lý chỉ được phép bắt đầu kích hoạt cho khách sau khi mua, không đổi trả.

Có khi do đại lý trà trộn lens 2nd vào cũng không chừng?
Trường hợp trên bị dính ở đại lý Fuji số một Saigon, đang định viết mail lên Fuji chất vấn đây.