Topic nhằm chia sẻ các ảnh pháo hoa được chụp bằng điện thoại.
Mình xin góp vài ảnh chụp pháo hoa bằng iphone 4 - ảnh chụp đứng tại phố đi bộ
IMG_1805 by AIZ_35, trên Flickr
IMG_1804 by AIZ_35, trên Flickr
IMG_1828 by AIZ_35, trên Flickr
IMG_1832 by AIZ_35, trên Flickr