đang lăn tăn không biết có đào tẩu qua XT10 không nữa. ngại mang vác nặng quá. Các bác cho ý kiến với ạ