click vào nút có hình cái Cây đó ạ, rồi chèn đường link ảnh vào là xong