Đèn Sài Gòn ngọn xanh ngọn đỏ...

_7K29381e_copy by Thắng Hoàng, on Flickr