Em đang dùng sigma mc-11 với A7riii, focus 70-200 non is khá chính xác, không trượt phát nào. Rất hài lòng.