Em không dùng Sony nữa, giải tán cưới vợ
bán Minolta 85mm 1.4
ngàm A cho Sony Fullframe A99, A900 hay crop đều được
Lens hoạt động hoàn hảo, không mốc meo
Bắt nét nhanh, nét cứng tại khẩu 1.4. So với Carl Zeiss thì bắt nét ngang ngửa, chất ảnh 9.5 trên 10 so với Zeiss

Em post vài ảnh Minolta 85 1.4 chụp cùng A99, đây là các ảnh chụp ánh sáng trời, màu gốc, chỉ chạy Portraiture để bán quần áo, Photoshop 15s 1 tấm

Xem review lens này tại kenrockwell

Giá 15tr. Liên Hệ: 0908_728_826 - Quang Anh (nếu gọi không được, vui lòng nhắn tin)
Hàng có thể xem trực tiếp tại Tp.HCM hoặc Hà Nội