Quote Được gửi bởi Comput View Post
góp vui với anh Việt cuối tuần. :D

#1222,

hữu lèn :-D

#1223 Iphone6