Quote Được gửi bởi anakin323 View Post
Chụp nội thất 35 tù túng lăms bác ạ. 35 để chụp tiểu cảnh, đặc tả nội thất thì dc. 23 thì trươngf hợp nào cũng thấy đủ. Chân dung + cảnh với 23 thì quá tuyệt vời.
Chỉ e là 25 thì Budget không đủ được bác à