Bác nào dư xài hoặc biết ai cần bán xin vui lòng chỉ giúp e nhé. hậu tạ chầu cafe. hi hi

e xin cảm ơn rất nhiều .

sdt: 097 97 97 113 . hoặc 098 7777 438 . e tên Hiếu . nhà ở đồng nai