Theo mình có chùa Phổ Minh, hoàng thành Thăng Long, bãi đá sông Hồng, vườn nhãn là khá đẹp và chi phí cũng không quá cao