hình như bạn chụp những tấm ảnh bên ảnh viện áo cưới Ely Wedding à bác.. hôm em qua Ely Wedding chơi thì thấy họ có bức ảnh này mà ( mình nhớ mang máng, ahihi )