Quote Được gửi bởi hmt View Post
#362 Canon 1Ds3 + Sigma 35/1.4A
Bác hmt chụp tấm này đep quá, đúng là 1ds +art.