Quote Được gửi bởi jump View Post
Ngôi nhà mơ ước

Tấm này nhìn bình yên thiệt chứ