Hội Đạp Chụp có địa chỉ sinh hoạt trên VNPhoto và facebook: https://www.facebook.com/groups/425873034212617/

Tiêu chí:
Tập hợp anh chị em yêu thích đạp xe và chụp ảnh, vui vẻ, hòa đồng đoàn kết có tinh thần xây dựng phong trào Đạp Chụp.

Vài hình ảnh:


Các hoạt động tiêu biểu:
- Sinh hoạt đạp chụp thường xuyên hàng tuần, xem thông báo trong box này
- Tổ chức Workshop chia sẻ kinh nghiệm đạp xe

Các bạn hãy tham gia cùng với chúng tôi. Welcome!!!