Hiện tại e nhận chụp hình cho các studo.kinh nghiệm 4 năm cầm máy ảnh.dưới đây là hình ảnh e đã chụp.nếu studio nào cần cứ liên hệ với e.e tên Quân 26t 0908033011.thanks all !
Www.flickr.com/photos/quanu/