Canon 1ds2: 22 triệu. Đầy đủ box và phụ kiện. 3 pin zin (2 còn rất tốt). Xách tay từ Mỹ về.

Hơn 55k shots.

50 1.8 EF : 1.2 triệu

24 2.8 EF (non usm) : 4 triệu.

Cả bộ: 26 triệu.

Tuấn Anh 0902121209, em ở Hà Nội