Đâu đó trên đường hạ cánh xuống sân bay Narita, Nhựt Bổn