Em nghĩ "thank button" rất hay. Dùng cái này để đánh giá mức độ đóng góp, chia sẻ của một thảnh viên với site mình, cũng làm tăng thêm uy tín của người này rất nhiều bác ợ.
Để tránh hiện tượng "cám ơn" loạn xà ngầu hoặc "chạy" cám ơn, thì mình setting nó sao cho mỗi thành viên phải được 5 hoặc 10 thành viên khác của vnphoto "thanks" thì mới được hiện lên dưới chữ lý hoặc trong profile : đã được 1 lần cám ơn bởi vnphoto.net :D