Cư cắm vô là chụp thôi bạn , có điều phải xài M không ETTL được