Chào các bác, cuối cùng em cũng rước em nó về rồi ạ
Tiện lợi về tiêu cự nhưng nặng...:D
[IMG]DCS_9535-2 by QUANG HUY, on Flickr[/IMG]