Em tên Quân 25t hiện đang là Freelancer có kinh nghiệm chụp ảnh 4 năm ... đồ nghề đang xài D700 + 35F2 + 85 1.4 + 135 F2 ... Hiện đang tìm các studio để cộng tác chụp ảnh ... số điện thoại của em 0908033011 ... Dưới đây là 1 số hình ảnh album em đã từng chụp ... Thanks all !
www.flickr.com/photos/quanu/
www.quandoanphoto.com