Quote Được gửi bởi tat24hg View Post
Cứ M mà xài bác ạ. Lưu ý là con này s.x đã lâu, iso không thể khủng bố như đời 1dX và 1dX mark II sau này, thậm chí iso còn thua xa cả dòng 6D, nhưng chất ảnh của nó thì không bọn bán chuyên nào lại được.
6D iso nó còn đập chết 1DX đấy bác à. Về khả năng khử noise thì chưa có con nào của Canon vượt qua nó