Quote Được gửi bởi kiennt83 View Post
Chuẩn jpeg bác ạ, có can thiệp chút LR để làm tối góc đồng thời nổi chủ thể hơn. Chứ em cực ít khi chụp raw, hầu như fulltime jpeg.
Nhưng chụp thử raw thấy can thiệp có vẻ tốt hơn đến ảnh.
Nếu đúng jpeg thì công nhận lens của bác lên màu đẹp thật, nhìn nước da đẹp ghê. Còn chụp raw thì chỉnh được nhiều thứ và kéo được nhiều nấc hơn jpeg bác à, nhưng mà chụp như bác chắc ảnh không cần cứu gì nữa nên khỏi cần raw