7Tr mình nghĩ nên mua D3200 hoặc D3100 nếu muốn chơi tập khởi đầu :D , sau đó có lẽ sẽ nâng cấp sau bác ạ :D