Thấy có bác tạo topic nhắc up hình, mà em toàn hình khách nên ngại quá, up lên ko biết có bị kiện cáo gì ko