Cảm ơn các bác đã góp ảnh đẹp cho topic!
681.

5U0X9793 by Bruce Long, on Flickr