Quote Được gửi bởi dqa001 View Post
Thêm 1 tấm nữa ạ :D

Giống hồ bơi ở BCR quận 9 quá!?!?!?!?