Mình thấy em Tab 3 đó cũng khá tốt, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nhiều, và Tab 3 có đến 3 kích thước khác nhau nên phân vân quá? Bro nào có kinh nghiệm chỉ mình với?