Mình cần mua lens Nikon 50 1.4D, yêu cầu like new, hoạt động hoàn hảo, không mốc xước rễ tre...

Giá cả thỏa thuận

Ai có bán liên hệ:

Mr.Kiên - ĐT: 0943 928 853 - Yahoo: kinzu_procsvn