Găn cái Scan vào đít chụp chân dung thì phải người mẫu chuyên nghiệp mới làm mẫu được 10 phút đóng băng.
nhưng chắc ảnh tuyệt vơi lắm.
còn về van đề Ipad hay laptop hay smart phone không thanh vấn đề