Quote Được gửi bởi blurrist View Post
Hôm nay anh cũng thấy cái Nikkor 200mm Macro trên Fred giá $10,000
- giá kinh thật ! ai sẽ mua nhỉ ???????