Máy Century. Hình thức như hình, có rail sau, rất nhẹ, bellow còn rất mới. Chỉ có máy không kèm lens.
Tặng kèm 2 holder gỗ.
Có bán holder 5x7 cho bác nào cần thêm.
Giá 250$
Lh Tuấn 0989150096


_1050369 by dr_aibolit, on Flickr


6437283415_2931286900_o by dr_aibolit, on Flickr


_1050310 by dr_aibolit, on Flickr