Loanh quanh bờ kè sáng nay...

DSCN1080e by Thắng Lê, on Flickr

DSCN1068e by Thắng Lê, on Flickr