Mình đang muốn mua vài cuộn film 120 hết hay còn date để thẩm du máy film nhé, Sáng, giờ hành chính mình ở Trần Não Q2 nhé, Đt: 0989046911, Cường.