Lần đầu chụp cặp đôi. mong được nhận gạch đá để tiến bộ !
Gear: D90 + 18-200
1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

10