Đọc lại topic này thấy có 2 bác chém nhau ghê quá!
E hạn hẹp nên chỉ được chọn D700!