3. chẳng biết yêu canon và len FD từ lúc nào
[IMG]2015-01-08 18-39-24_0567 by phongdat932012, on Flickr[/IMG]