Phần mềm Grass Valley™ EDIUS® phiên bản từ 6.0 đã hỗ trợ cho phép capture video từ các sản phẩm Blackmagic Design Intensity.

Các phần cứng tương thích: Intensity Pro, Intensity Shuttle, Intensity

Một số hạn chế:
- Không thể sử dụng đường output để ra băng hay preview trong quá trình dựng
- RGB series codec không hỗ trợ capture
- Chức năng điều khiển Deck control và batch capture không hoạt động
- Timecode (in the source footage) cũng không thể capture

Tham khảo hướng dẫn cách capture từ Edius qua Blackmagic Design Intensity tại đây http://www.grassvalley.com/docs/Appl...ckmagic_AN.pdf