hồi năm 2008, khi tôi mới có điện thoại chụp hình sony K810i 3.2 Mpixel autofocur, tôi cũng từng cứng đầu cãi cố do hiểu sai kiến thức như thế này... và rồi bị ném đá tôi đã phải xóa hết hình và cmt của mình chỉ sau vài trang... chứ không dũng cảm kéo dài qua bao tháng năm, tới 44 trang thế này...