Mình cần mua flash YN 560 for Nikon, dù phản, chân đèn. Bác nào dư dùng thì báo nhé! yêu cầu còn tốt!
contact 0903121700 qua sms. Thanks!