Chobits by kachikun, on Flickr

"Ở một nới nào đó thì bạn là Idol, còn ở nơi khác thì bạn là "ai rồ". Thôi thì bạn cứ theo đam mê của mình thôi, biết đâu có một ngày trời cho bạn về đúng nơi ^^.

Khi bạn ở trên núi, chẳng ai biết bạn là kình ngư.
Bạn ở dưới biển, chẳng ai quan tâm bạn là thần hành.
Cá sấu chậm chạp khi lên bờ nhưng là hung thần dưới nước.
Hổ là chúa sơn lâm nhưng xuống nước chẳng khác gì mèo mắc mưa."

--

Tên Chobits dựa theo tác phẩm cùng tên của CLAMP